Et billede, der indeholder kort

Automatisk genereret beskrivelseDet efterfølgende kort anvendes mange steder i VVM 2021. Det mangler alle industriområderne m.m. i Aalborg Øst og efterlader derfor det falske indtryk, at en Limfjordsforbindelse vest om er et logisk skridt for at skabe balance:

Et billede, der indeholder kort

Automatisk genereret beskrivelseEt kort over naturområder langs ruten:

Et billede, der indeholder kort

Automatisk genereret beskrivelse


Verdens Ende i Lindholm FjordparkDe to efterfølgende kort illustrerer trafiksituationen i 2030 uden og med en Egholm-motorvej. De burde have været med i VVM, da de illustrerer noget så basalt som en vestlig motorvejs evne til at aflaste. Kortene var som sagt ikke med, men vi har så rekvireret dem ved Vejdirektoratet.

Som det ses, giver en motorvej vest om Aalborg og over Egholm skuffende lille aflastning af gader og veje i Aalborg, som mange tilhængere af Egholm-linjeføringen har givet udtryk for i debatten.

Et billede, der indeholder kort

Automatisk genereret beskrivelseEt billede, der indeholder kort

Automatisk genereret beskrivelse

Der er tilføjet tal for samlet trafik i begge retninger på de store hovedfærdselsårer med midterrabat, da disse ellers kun vedrører trafik i den ene retning. Vi søger info om trafik i begge retninger.