NB: Søger du
anslåede forsinkelser i myldretiden omkring år 2040, er det korrekte link
www.3-limfjordsforbindelse.dk/48


- - -

Et forsøg på at lave et regneark over to alternativer for Limfjordsforbindelsen, hvor eksterne poster medtages

Vælg version:

Oprindelig version

Version opdateret 20/12/2023

Version opdateret 21/12/2023

Endelig version opdateret 22/12/2023

Seneste version som regneark (rettet layout)

Seneste version i .pdf (rettet layout)

Sammenfatning med kommentarer