Se brevet til transportministeren m.fl. via folketingets hjemmeside:
ft.dk/samling/20231/almdel/TRU/bilag/40/2773577.pdf